1. TARAFLAR

a-) İşbu tatil sözleşmesi bir tarafta,Ovacık Mah. Kırançağıl Mevkii Nevzat Tilkici İş Merkezi No : 2 48300 Ölüdeniz Fethiye Muğla adresinde yerleşik ve Ekstrem Tatil e-satış portalı hak sahibi Acrux Turizm Seyahat Acentası   ( bu sözleşmede kısaca EKSTREM TATİL olarak anılacaktır) ile diğer tarafta e-satış portalından hizmet satın alan tüketiciler (bu sözleşmede kısaca KATILIMCI veya YOLCU olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

b-) Her iki taraf, iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KATILIMCI’nın kimlik ve adres bilgilerini hatalı bildirmesi veya değişiklikleri bildirmemesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden EKSTREM TATİL sorumlu değildir.

c-) Her iki taraf da kendisine düşen sorumlulukları yerine getireceğini işbu sözleşme ile kabul ve beyan eder.

 1. Sözleşme şartları, turun/hizmetin başlangıcından bitimine kadar geçerlidir. 
 1. EKSTREM TATİL, tur başlamadan önce tur kapsamına dahil otelleri doluluk durumuna göre ve kendi kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir sebebin ortaya çıkması durumunda kategori ve kalitesi aynı kalmak suretiyle hiçbir yazılı bildirime gerek kalmaksızın KATILIMCI’yı mağdur etmeyecek şekilde değiştirebilir. Sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden bir veya birkaçının sağlanamayacağının anlaşılması durumunda, Acenta KATILIMCI’ya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yapar ve yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tanzim eder. Söz konusu düzenlemenin yapılmasının mümkün olmaması halinde veya Acenta tarafından mecburen yapılan düzenlemelerin haklı nedenlerle KATILIMCI tarafından kabul edilmemesi halinde tüketicinin kanundan doğan hakları saklıdır.
 1. EKSTREM TATİL KATILIMCI’ları, tur kapsamındaki otellerin ve/veya diğer acentaların hizmetlerine ilişkin kendilerine has prosedür ve uygulamalarını baştan kabul etmiş sayılır. Bu prosedür ve uygulamalardan doğabilecek sorunlar Ekstrem Tatil sorumluluğunda olmayıp, ilgili hizmet sağlayıcının münferiden sorumluluğu olduğunu KATILIMCI  kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 1. EKSTREM TATİL yamaç paraşütü uçuşlarında veya diğer turlarda KATILIMCI’ların  yanlarına aldıkları kişisel ve özel eşyaların ( cep telefonu, ziynet eşyası, fotoğraf makinesi cüzdan,nakit para, kredi kartı vb. ) kaybolması, düşmesi, bozulması,kırılması, zarar görmesi ,çalınması vb. hallerinden sorumlu değildir. Uçuş öncesi YOLCU’larımıza verdiğimiz briefinglerde bu konu bilhassa dile getirilmektedir.
 1. EKSTREM TATİL tüm yamaç paraşütü yolcularını ve pilotlarını ANADOLU SİGORTA aracılığıyla 3. Şahıs Sorumluluk Sigortası ile teminat altına almıştır. Sigorta teminatı,   uçuşun başlangıcından bitişine kadar geçerlidir.  
 1. EKSTREM TATİL ,Yamaç Paraşütü uçuşları hava opsiyonlu olduğundan(  hava şartlarının uçuşa müsaade etmemesi,rüzgar hızının 16 knot’u aşması veya ters esmesi  , kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve hizmetin başlamasına, devamına veya sonlandırılmasına engel oluşturan hallerde ,  EKSTREM TATİL’in ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı durumların oluşması halinde ) turu iptal etme , gününü veya saatini  değiştirme hakkına sahiptir. Uçuş iptali söz konusu olduğunda sadece “faaliyet bedeli” ( sezon yoğunluğuna  göre değişkenlik gösterebilecektir ) KATILIMCI’ya  iade edilecektir. Konaklama, transfer vb. masraflar KATILIMCI’mıza iade edilmeyecektir. Ancak talep edildiği takdirde başka bir paket tur ile değişim sağlanabilir.
 1. Transfer süreçlerinde sezon yoğunluğuna göre gecikmeler yaşanabilecektir. Bu konuda KATILIMCI’larımızın anlayışlı olmaları beklenmektedir.  
 1. Yamaç Paraşütü uçuşlarında pilot seçimi yalnızca tarafımıza aittir. Bu konuda KATILIMCI’larımızın ısrarcı olmaması beklenmektedir. Yolcularımızın ağırlık ve boy dengesine göre pilot ayarlaması tarafımızca yapılacaktır.
 1. Yamaç Paraşütü uçuşları esnasında pilotlarımız güvenli uçuş ilkesinden taviz vermeyerek video ve fotoğraf çekimi yapmayabilir . KATILIMCI’larımızın bu konuda ısrarcı olmaması gerekmektedir. Aynı şekilde akrobasi yapılması pilotun isteğine ve kararına bağlıdır.  
 1. 3 yaş üzeri çocuklar da bu konuda eğitimli profesyonel pilotlarımız sayesinde uçuş yapabilmektedir. 3 yaş altı çocuklar ebeveynleri ile birlikte tridem uçuşlar   ( 3 kişilik) uçuşlar yapabilecektir. Ancak tarafımıza uçuştan en az 1 gün önce  bu talebin iletilmesi gerekmektedir.  
 1. KATILIMCI’larımızın tur ve/veya uçuş öncesi alkol, yasal olmayan keyif verici veya uyuşturucu maddeler kullanmamış olması gerekmektedir. Bu hususlardan doğabilecek her türlü sorun KATILIMCI’nın sorumluluğunda olup EKSTREM TATİL’in ( dolaylı veya doğrudan herhangi bir zarardan sorumluluğu bulunmadığını KATILIMCI kabul, beyan ve taahhüt eder)
 1. EKSTREM TATİL  , yaş, boy, ağırlık ( 110 kg ve üzeri ),  akli veya  fiziksel engel vb. durumlardan dolayı uygun bulmadığı YOLCU’yu tura dahil etmeme ve/veya uçurmama hakkına sahiptir.  
 1. YOLCU’larımız yamaç paraşütü uçuşu öncesi kendi spor ayakkabılarını yanlarında getirmek durumundadırlar. Uçuş öncesi mutlaka koşuşu kolaylaştırması açısından kapalı ayakkabı giyilmesi zorunludur. Yanlarında kapalı/spor ayakkabı bulundurmayan YOLCU’larımız bizim temin ettiğimiz ayakkabıyı giymek durumundadır. Bu hususa itiraz edilmesi halinde Ekstrem Tatil hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 1. KATILIMCI’larımızın , takım liderinin veya pilotlarının direktif ve güvenlik talimatlarına kesinlikle uymaları gerekmektedir. İkaz, uyarı ve/veya ihtara rağmen kurallara uymayan KATILIMCI’larımızın karşılaşabileceği sorunlardan  EKSTREM TATİL sorumlu değildir. Pilotun güvenlik ikazlarına uymayarak uçuşu tehlikeye sokabilecek KATILIMCI’larımız için pilotun uçuşu gerçekleştirmeme hakkı mevcuttur.  Bu durumda gerçekleşmeyen hizmet için para iadesi yapılmayacaktır.  
 1. Take-off’a varış esnasında veya varıldığında uçuş yapmaktan herhangi bir sebeple vazgeçen YOLCU’larımıza uçuş bedelinin yalnızca % 50’si iade edilecektir.  
 1. EKSTREM TATİL KATILIMCI’ları sadece haftasonu değil hafta içi herhangi  2 gün de tercih edebilir. Ancak rezervasyon değişiklikleri tarafımıza en az 15 gün öncesinden bildirilmelidir.
 1.  Rezervasyon iptallerinde iade prosedürümüz şu şekilde gerçekleşecektir :

 

  • Turun başlangıcına 0-7 gün kala iptal işlemi talep edilirse hiçbir şekilde alınan ücret iade edilmez.
  • Turun başlangıcına 8-15 gün kala iptal işlemi talep edilirse alınan ücretin % 50’si iade edilir.
  • Turun başlangıcına 16-21 gün kala iptal işlemi talep edilirse alınan ücretin % 80’i iade edilir.
  • Turun başlangıcına 22 gün ve üzeri kala iptal işlemi talep edilirse alınan ücretin %90’ı iade edilir.
  • Kaparo ile ön rezervasyon yapılması ve sonrasında katılımcının hizmeti 2 gün içerisinde satın almaması halinde iade işlemi yapılmayacaktır.
 1. İade işlemleri turun iptal edildiği tarihten 10 gün içerisinde  tarafımızca yapılacaktır. Eğer taksitli satış yapıldı ise iade taksitler halinde yapılacaktır. Ancak her bankanın iade prosedürü farklı olduğundan banka kaynaklı  gecikmelerden EKSTREM TATİL sorumlu değildir.  
 1. EKSTREM TATİL, katastrofik hadiseler (doğal afet, deprem, sel,fırtına,tsunami ekstra kötü hava koşulları vb. ), savaş ve savaş benzeri haller ,nükleer saldırı,politik kargaşa, terör, grev, lokavt ve kötü niyetli halk hareketleri , istikrarsızlık vb. mücbir sebeplerden dolayı turu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum KATILIMCI’ya tazminat hakkı doğurmaz.  
 1. KATILIMCI’lar kayıt esnasında verdikleri iletişim bilgilerinin  doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe geçerli olduğunu kabul eder.
 1. KATILIMCI’lar,bu sözleşmeyi imzalamamış olsalar dahi, www.ekstremtatil.com e-satış portalımız aracılığıyla öğrenmiş, okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik ortamda onaylamış olduğunu beyan etmiş olduğundan, bu şartlar ile turlarımıza katılmayı kabul ettiklerini taahhüt etmiş sayılırlar. 
 1. EKSTREM TATİL ,sözleşme maddelerinde herhangi bir bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu husus, katılımcıda iptal veya  tazminat hakkı doğurmaz. Ancak turun satın alındığı tarihten sonra yapılacak değişiklikler hizmeti daha önceden satın alan KATILIMCI’ları bağlamamaktadır. KAZANILMIŞ HAK ilkesine göre hareket edilecektir.  
 1. Seyahat Sigortası hizmeti satın alan veya  seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan KATILIMCI’ların eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. EKSTREM TATİL bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 1. KATILIMCI’nın başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. 
 1. KATILIMCI, sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön  bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve sözleşmenin içeriği ve maddeleri ile ilgili açıklayıcı bir şekilde okuyarak bilgilendirildiğini beyan eder. 
 1. KATILIMCI  şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcu olup şikayet konusunun hizmet alındığı esnada EKSTREM TATİL yetkililerine bildirilmemesi halinde çözümlenmesi ve memnuniyetin sağlanması mümkün iken belirtilen özen borcunun yerine getirilmemesi tüketicinin iyi niyetli olmayan haline karinedir.
 1. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan KATILIMCI( lar ) da kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri KATILIMCI ( lar ) bu sözleşmeyi okuyup kabul etmiş sayılırlar. 
 1. İşbu sözleşme 30  maddeden oluşmakta olup herhangi bir ihtilaf ve anlaşmazlık halinde EKSTREM TATİL’in sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasına TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ( Yeni adı ile TÜRSAB Turizm Tüketicileri Taleplerini Değerlendirme Çizelgesi) hükümleri esas alınacaktır. İhtilaf ve uyuşmazlık halinde T.C. Fethiye  Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.  Hukuki süreçte EKSTREM TATİL’in kayıt, belge, muhasebe kayıtları ve konuya ilişkin tüm yazılı tutanakları delil olarak kullanılacaktır. KATILIMCI, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde noter kanalı ile EKSTREM TATİL’e bildirmek zorundadır. 
 1. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 Sayılı Yasa, 4077 SY.,Sivil Havacılık Kanunu, B.K, TTK, Türkiye’nin dahil olduğu Uluslar arası Sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’de tatbik olan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olacaktır.İşbu sözleşmenin imzalanması esnasında KATILIMCI, Türsab Kütahya Çizelgesini okuyup anladığını kabul ve beyan eder.

  

KATILIMCI ve beraberindekiler adına sözleşmeyi okudum. Adımıza düzenlenmiş olan bu sözleşmeyi , Türsab Kütahya Çizelgesini okuyup anlayıp kabul ettiğimi beyan ederim.